Twój koszyk jest pusty
Uwaga
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/loga/rw.gif'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FD.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FD-wymiary.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FN.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FN-wymiary.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FC2.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FC2-wymiary.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FR2.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/oscieznice/FR2-wymiary.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.gerda.pl/images/stories/drzwi/cp30/cp30.jpg'

GERDA AP 30 PRZECIWPOAROWE ANTYW.KLASA C

PRZECIWPOAROWE ANTYWAMANIOWE KLASA 3
Email
SKU: GAP30
Cena sprzedaży brutto: 2337,00 z
Cena sprzedaży netto: 1900,00 z
Producent: GERDA
Przeznaczone do stosowania jako wewntrzne drzwi wejciowe w budownictwie mieszkaniowym i uytecznoci publicznej. Drzwi mog by montowane w cianach betonowych lub w cianach z cegy o gruboci minimum 120 mm lub w cianach z betonu komrkowego o gruboci nie mniejszej ni 175 mm. Zamontowana ocienica drzwi musi by wypeniona zapraw cementow. W przypadku braku takiego wypenienia drzwi nie speniaj wymogw drzwi przeciwpoarowych. Drzwi przeciwpoarowe zgodnie z obowizyjcymi przepisami powinny by wyposaone w samozamykacz. Z uwagi na wymagania wytrzymaosciowe drzwi moga by stosowane w warunkach odpowiadajcych 2. klasie wymaga, tj. w rednich warunkach ekspoatacji.
RODZAJ PROGU
WKADKA
OCIENICA
SZTYWNY ACUCH
DO 15 DNI ROBOCZYCH
Przeznaczone do stosowania jako wewntrzne drzwi wejciowe w budownictwie mieszkaniowym i uytecznoci publicznej. Drzwi mog by montowane w cianach betonowych lub w cianach z cegy o gruboci minimum 120 mm lub w cianach z betonu komrkowego o gruboci nie mniejszej ni 175 mm. Zamontowana ocienica drzwi musi by wypeniona zapraw cementow. W przypadku braku takiego wypenienia drzwi nie speniaj wymogw drzwi przeciwpoarowych. Drzwi przeciwpoarowe zgodnie z obowizyjcymi przepisami powinny by wyposaone w samozamykacz. Z uwagi na wymagania wytrzymaosciowe drzwi moga by stosowane w warunkach odpowiadajcych 2. klasie wymaga, tj. w rednich warunkach ekspoatacji.

 • zabezpieczenie przeciwwywaeniowe - drzwi cznie ryglowane s w 9 punktach (w tym jeden w pionie) oraz wyposaone w trzy stae bolce antywywaeniowe od strony zawiasw
 • zamki, wkadka zamka gwnego oraz tarcza drzwiowa w najwyszych klasach zabezpieczenia/odpornoci na wamanie, konstrukcja zawiasw zarwno dla drzwi otwieranych do wewntrz jak i na zewntrz pomieszczenia, uniemoliwia ich demonta celem zdjcia skrzyda drzwi
 • drzwi metalowe w wersji paskiej bez przetocze pokryte foli dekoracyjn PVC
 • folia dekoracyjna z transparentn warstw ochronn
 • dobre tumienie akustyczne (ochrona przed haasem)

Kolorystyka drzwi i ocienic WP30

                        
                
  KKB biay     KDD db    FDE zoty db  KUU buk     KMM maho   FRP jasny orzech  FRR orzech alpejski    KKS  szaryOCIENICA SYMETRYCZNA Z USZCZELK FC

 

FC2.jpg
FC2-wymiary.jpg

OCIENICA PORTALOWA Z USZCZELK FR

 

FR2.jpg
FR2-wymiary.jpg 

  cp30.jpg    

          
 1. Najwyszej jakoci blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,8 mm, laminowana wielowarstwowo dekoracyjn foli PVC.
 2. Wena mineralna.
 3. Rama usztywniajca konstrukcj pata.
 4. Prty ze stali hartowanej.
 5. Zamek centralny.
 6. Zamek pomocniczy.
 7. Bolce antywywaeniowe.
 8. Regulowane zawiasy.
 9. Uszczelka przylgowa.
 10. Zamek dodatkowy.
 11. Rygiel pionowy.
 12. Samozamykacz zintegrowany     

010549